• Klassekampen følger MBLs retningslinjer for annonsepraksis. 
• Annonser som er åpenbart lovstridige, uriktige eller villedende kan nektes inntatt. • Annonser som er av redaksjonell karakter og form, må være merket ”annonse” på egen linje øverst i annonsen.
• Alt annonsemateriell skal tilfredsstille de tekniske krav Klassekampen oppgir.
• Avisen er ikke ansvarlig for feil i materiell mottatt fra annonsør.
 Reklamasjoner må fremsettes snarest mulig og senest 14 dager etter innrykksdato.
• Klassekampens ansvar for feil i annonsen er begrenset til annonsens avtalte pris. • Klassekampens betalingsfrister angitt på faktura må overholdes. Det tilkommer purregebyr ved for sen betaling. Unntaksvis kan spesielle betalingsfrister avtales.
• Forskuddsbetaling kan bli krevd der Klassekampen mener det er nødvendig.